O firmeProduktyAkcieBlogCrossfitKontakt
JOGA

JOGAJoga v dnešnej dobe v našom svete zase nadobúda iné smery a formy. Pri pozornom pohľade je možné všimnúť si silne relatívne veľký protiklad oproti tradičnému indickému prístupu: v strede zrazu stojí človek a jeho blaho.

Joga tak do značnej miery získava na Západe úlohu pomôcť dnešnému človeku vyrovnať sa s každodenným životom, stresom, neprežiteľnými a nezmysluplnými pomermi. Pri troche prísnosti môžeme povedať, že nadobúda kompenzačné formy, teda vykompezovať, podporiť človeka v jeho “fungovaní” (doslovne) v živote.

Joga sa cvičí rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu školy a pripravenosti žiakov. Cvičenia jogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na typickej vyučovacej hodine sa na tento účel používajú krije (rad cvičení) so statickými i dynamickými ásanami, spojené s fázami hlbokého uvoľnenia. Spravidla po úvodnom rozvičení sa pridávajú dychové cvičenia, koncentrácia a meditácie.

Účinky jogy:

  1. Dáva zdravie: Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Nemôžeme tvrdiť, že len prostredníctvom jogy dosiahneme dobré zdravie. Jogovými cvičeniami nenahradíme operácie alebo neodstránime mechanické defekty tela, vrodené poruchy, aj keď na druhej strane sa joga v medicíne využíva (napr. v rehabilitačných postupoch). Sú však aj psychogénne ochorenia, choroby, ktoré si spôsobujeme sami negatívnym myslením, negatívnym prístupom k životu, stresovými situáciami, disharmonickými medziľudskými vzťahmi. Týmto poruchám môžeme predchádzať fyzickými aj mentálnymi cvikmi. Jogovým cvičením môžeme rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovládame, pretože pracujú autonómne, mimo našej vôle. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom stave. Pránajámou (dýchacími technikami) ovplyvňujeme priaznivo celý telesný metabolizmus a krvný obeh.

  2. Rozvíja koncentráciu.

  3. Pomáha získať sebadôveru.

  4. Pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.

  5. Zosúlaďuje vnútorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.

  6. Dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti.

  7. Umožňuje sebarealizáciu.


Naša inštruktorka jógy Judita Horvátová

„J“ ako Jóga

„J“ ako Judita

Venujem sa najmä klasickej hatha jóge, pretože je mojou srdcovou záležitosťou. Rovnako rada však skúšam nové smery a vzdelávam sa aj v iných typoch jógy, ktoré už existujú, alebo sa práve objavujú.

Cieľovou skupinou na mojich hodinách jógy sú najmä začiatočníci, pre ktorých sú klasické hodiny jógy demotivujúce a z pohľadu ich potrieb nevyhovujúce. Snažím sa vnášať netradičné prvky na moje hodiny jógy, aby sa ľudia nenudili, aby ich neodradila neprimeraná náročnosť a aby sme sa spolu mali vždy na čom smiať.

Ďalšou skupinou, pre ktorých pripravujem špeciálne hodiny jógy, sú športovci. Prostredníctvom jógy prinášam potrebné uvoľnenie fascií, šliach a kĺbov. Pokroky sú u športovcov viditeľné veľmi rýchlo a po počiatočných rozpakoch dokážu vyťažiť maximum pre svoje telo v podobe kompenzačného cvičenia.

Motivácia k cvičeniu jógy je rôznorodá – žiadna nie je lepšia, alebo horšia. Vyberáme si vždy len tú motiváciu, ktorú v danom životnom období potrebujeme najviac.

Ľudia, ktorí sa odhodlajú jógu vyskúšať sú väčšinou buď len zvedaví, alebo sa snažia nájsť alternatívne riešenie pre zdravotné problémy, ktoré ich trápia. Väčšinou ide o bolesti chrbta a kĺbov, ktoré sú dané dnešným (prevažne) sedavým spôsobom života.

Ak však majú výdrž a jógu cvičia pravidelne, po čase zisťujú, že vedia vykonať pohyby, na ktoré predtým ani nepomysleli. Zrazu majú voľnejšiu krčnú chrbticu a trapézy. Lepšie sa im dýcha i spí, dlhotrvajúce zdravotné problémy sa zmierňujú, alebo úplne vymiznú.

Jóga je o fyzickom pohybe (praktizovaní asán), zdokonaľovaní techniky dýchania (pránajána), koncentrácii a meditácii. Všetky tieto prvky sú ako skladačka, ktoré dokonale zapadnú do seba na každej hodine jógy.

Ak sa chcete do jógy ponoriť, zákonite musíte spomaliť. Na hodinách jógy potom stretnete „samých seba“, a verte, niekedy to vie byť celkom prekvapivé stretnutie